DEMOGRAFSKE POLITIKE

U okviru programske inicijative Pokreta ostanka sa svrhom promjene negativnih demografskih trendova ključan stup čine demografske politike.

Cilj demografskih politika može se podijeliti u dva specifična područja:

  1. Okretanje negativnog trenda u odnosu nataliteta i mortaliteta,
  2. Promjena trenda u migracijskom saldu iz negativnog u pozitivan.

Za prvo specifično područje razvijene su demografske mjere unutar ovog stupa kao i zdravstvene politike unutar zasebnog stupa Pokreta ostanka.

Za potrebe drugog specifičnog područja razvijen je unutar ovog stupa novi koncept s ciljem liberalizacije radnog zakonodavstva i uspostavljanja dinamičnijeg tržišta rada s naglaskom na specifičnosti današnjeg poslovanja i jačanju sustava cjeloživotnog obrazovanja te jačom zaštitom za vrijeme nezaposlenosti. Ujedno snažan utjecaj na učinak mjera iz ovog područja imaju svi ostali stupovi unutar Pokreta ostanka, stup Pravedna Hrvatska, Zdravstvo, Poduzetništvo, Poljoprivreda te Energetika.

Nužno je naglasiti kako je više istraživanja pokazalo koji su razlozi za iseljavanje i odluku o manjem broju djece, a rezultatima je utvrđeno slijedeće:

Više od 50% građana naglašava da je za njihov odlazak ili razmišljanje o odlasku u inozemstvo, kao i za odluku o manjem broju djece krivo što su razočarani stanjem društva (lošim funkcioniranjem pravne države, razinom korupcije, političkim strankama).

Dio građana koji su odselili ili o tome razmišljaju, iako imaju (ili su imali prije nego su odselili) posao u RH, kao razlog odlaska ili potencijalnog odlaska navode da je u inozemstvu bolja plaća i veća mogućnost napredovanja. 

Konačno, začudno, najmanji broj građana / ispitanika u istraživanjima čine zajedno oni koji su nezaposleni, razočarani uvjetima pokretanja poduzeća ili ne mogu naći posao u struci zbog čega su odselili ili razmišljaju o tome.