OKRETANJE NEGATIVNOG TRENDA U ODNOSU NATALITETA I MORTALITETA

U kontekstu rješavanja problematike negativnog salda u odnosu nataliteta i mortaliteta te negativnih trendova u parametru nataliteta, izuzev mjera usmjerenih na kvalitetniju i održivu zdravstvenu zaštitu, a koje se razvijaju unutar stupa Zdravstvo, Most nezavisnih lista predlaže slijedeće mjere.

Predlažemo izmjene i dopune:

  1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama;
  2. Zakona o doplatku za djecu i
  3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Izmjenama i dopunama navedenih zakona stvorio bi se okvir za primjenu demografskih mjera niže specificiranih:

  1. DELIMITIRANJE RODITELJSKIH NAKNADA (puna plaća) za drugih 6 mjeseci rodiljnog, za blizance, treće, te svako sljedeće dijete do treće godine života;
  2. RAD NA POLA RADNOG VREMENA DO DESETE GODINE ŽIVOTA DJETETA UZ DELIMITIRANU NAKNADU (puna plaća) - alternativa mjeri majki odgajateljica koje tako odlaze s tržišta rada;
  3. VOĐENJE DJEČJEG DOPLATKA ZA DJECU IZ OBITELJI S ČETVERO I VIŠE DJECE NEOVISNO O IMOVINSKOM CENZUSU;
  4. PRIJEDLOG STRATEGIJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA - regulacija radnog vremena vrtića sukladno potrebama roditelja, revidiranje uvjeta i poticanje osnivanja vrtića drugih osnivača;
  5. FINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA I SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA VRATITI NA NACIONALNU RAZINU - izjednačavanje svih krajeva RH u pristupu besplatnom obrazovanju, pravedna alokacija sredstava.