PROMJENA TRENDA U MIGRACIJSKOM SALDU IZ NEGATIVNOG U POZITIVAN

U kontekstu potrebe za okretanjem trendova migracijskog salda, potrebno je voditi kvalitetne politike u cilju ostanka državljana Repubike Hrvatske u njoj, kao i u cilju povratka nedavno i dugotrajno iseljenih, no i useljavanja novog građanstva, a sve putem kvalitetnih useljeničkih politika.

Kako bi se isto i ostvarilo, potrebnim se pokazuje osigurati nužne preduvjete, a oni su svakako mjere koje dovode do rješavanja svih problema koji većinski utječu na iseljavanje kao i na odluku o manjem fertilitetu, a to je rješavanje problematike lošeg funkcioniranja pravne države, razina korupcije, funkcioniranje javne uprave, zdravstva i neuređenost slobodnog tržišta te pogodovanje klijentelističkim mrežama. U cilju rješavanja navedene problematike Most kroz sve svoje stupove predlaže više desetaka konkretnih mjera, dok unutar stupa demografskih politika predlaže sljedeće.

Predlažu se izmjene i dopune:

 1. Zakona o radu;
 2. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i
 3. Zakona o doprinosima.

Izmjenama i dopunama navedenih zakona stvorio bi se okvir za primjenu niže specificiranih mjera:

 1. Liberalizacija rasporeda radnog vremena - bez striktnog dnevnog limitiranog ugovaranja radnog vremena; tjedno ugovaranje u dogovoru poslodavca i radnika;
 2. Ukidanje prenormiranosti odredba o vođenju evidencije o radnom vremenu;
 3. Pojednostavljeno otkazivanje ugovora o radu - redovan i izvanredan otkaz;
 4. Poticanje ugovora samo na neodređeno vrijeme - reforma ugovora na određeno;
 5. Poticaji poslodavcima za pozitivnu diskriminaciju žena na rukovodećim položajima;
 6. Uspostavljanje kumulativne evidencije o radnicima (e-evidencija za potrebe radne i porezne inspekcije te mirovinskog i zdravstvenog);
 7. Bolovanja – pojednostavljeno e-obavještavanje poslodavca;
 8. Mogućnost dodatnog posla bez suglasnosti primarnog poslodavca;
 9. Liberalizacija korištenja godišnjeg odmora, dogovor poslodavac – radnik;
 10. Na sva prava za vrijeme nezaposlenosti imaju pravo svi kojima je poslodavac redovno otkazao ugovor o radu.