JAVNA UPRAVA

Način funkcioniranja javne uprave od strateškog je interesa državi. Naime, hoće li se procesi odvijati tromo, uz brojne administrativne prepreke te glomazni birokratski aparat, na državi je da odluči kakvu javnu politiku provoditi u tom strateški važnom području. Danas, reformu javne uprave očekuju svi, od građana do poduzetnika.

Provedba reforme javne uprave odnosi se na dostizanje ciljeva:  

 1. Učinkovitu racionalnu javnu upravu;
 2. Depolitizaciju javne uprave;
 3. Razvoj elektroničkih usluga i njihovo umrežavanje.

Reforma javne uprave je nužna, a njena provedba pozitivno će se odraziti na poboljšanje poduzetničke klime i olakšavanje uvjeta poslovanja poduzetnicima, a građanima će olakšati svakodnevnu komunikaciju s tijelima javne uprave. 

Modernizacija javne uprave uključuje redefiniranje poslovnih procesa u tijelima javne uprave, te njihovu digitalizaciju uz istovremeno povezivanje tijela javne uprave u centar dijeljenih usluga.

Što to točno znači? Jednom izdano rješenje ili drugi dokument od strane jednog javnog tijela bit će dostupan drugom javnom tijelu radi postupka pred kojim se on vodi, u svrhu tog postupka.

Što predlažemo:

 • optimizaciju broja zaposlenih u javnoj upravi,
 • uspostavljanje centralnog koordiniranog sustava za zapošljavanja u javnim službama,
 • uvođenje sustava izvrsnosti kod plaćanja zaposlenika, uz osiguravanje transparentnosti i objektivnosti sustava,
 • uspostavu mjerljivosti svakog radnog mjesta u javnoj upravi,
 • uspostavu jedinstvenog mjesta u virtualnom svijetu i time olakšavanje komunikacije i podizanje konkurentnosti gospodarstva te nadzor nad radom javne uprave,
 • ujednačavanje koeficijenata plaća u svim tijelima javne i državne uprave,
 • smanjenje i spajanje državnih agencija,
 • racionalizaciju rashoda kod angažmana za vanjske intelektualne usluge,
 • uspostavljanje centra dijeljenih usluga,
 • uspostavljanje jedinstvenog upravnog mjesta,
 • uspostavu modela za učinkovitije funkcioniranje JLP(R)S.

CILJ

Racionalizacija, profesionalizacija i depolitizacija javnog sektora. Postizanje učinkovitosti i izvrsnosti u javnom sektoru. Uspostava jasnog sustava vrednovanja rada državnih i javnih službenika prema učinkovitosti.