PRAVEDNA HRVATSKA

U sklopu platforme Pokreta ostanka nalaze se inicijative iz područja pravosuđa, borbe protiv korupcije i transparentnosti državne vlasti objedinjene pod nazivom Pravedna Hrvatska.

Ciljevi naših inicijativa su:       

  1. Beskompromisna vladavini prava;
  2. Borba protiv korupcije i zlouporabe ovlasti i položaja;
  3. Potpuna transparentnost sudbene vlasti.

Glavni fokus u ovom stupu Pokreta ostanka je Pravosuđe.

Ovo područje dijeli se na dva dijela - organizaciju i proces. Organizacijski propisi definiraju okvire funkcioniranja, nadležnosti, ljudskih potencijala, materijalno - financijskog poslovanja pravosudnih tijela, dok procesni zakoni (Zakon o kaznenom postupku, Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon itd.) propisuju postupanje pravosudnih tijela u određenoj vrsti postupka.

Našim djelovanjem i zakonodavnim aktivnostima želimo probuditi dijalog o institucijama koje su transparentne, učinkovite i profesionalne. Želimo pokazati kako je moguće sagraditi sustav u kojem će građani biti zadovoljni korisnici usluga koje pruža država, ponajprije pravosuđe. Želimo omogućiti slobodnu i zdravu okolinu u kojoj svi mogu živjeti ravnopravno i u miru. 

Kroz jačanje struktura institucija, radnih procesa ali i kontrolnih mehanizama možemo postići sve što želimo. Koncept modernizacije zakonodavstva koje definira uređenje institucija te radne procese u državnim tijelima razradili smo najviše u kontekstu transparentnosti, učinkovitosti, odgovornosti i profesionalnosti.

Aktivnosti usmjerene prema realizaciji ciljeva u ovom stupu prvenstveno su zakonodavne. Do sada smo izradili i predstavili nov organizacijski model pravosudnog sustava kroz 4 nova zakona: Zakon o sudovima, Zakon o Državnom sudbenim vijeću, Zakon o Državnom odvjetništvu i Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću. Do jeseni 2018. ćemo predstaviti druga dva organizacijska zakona: Zakon o područjima i sjedištima sudova te Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. U planu su Zakon o plaćama sudaca i državnih odvjetnika, Zakon o posebnom tužiteljstvu (novi USKOK) i drugi.

U drugom krugu potrebno je adresirati i procesne zakone. U tijeku je izrada smjernica za rješavanje problema blokiranih građana kroz niz zakonodavnih intervencija, a na red će doći i Zakon o kaznenom postupku, Zakon o parničnom postupku i dr.

Nakon zakonodavnih aktivnosti, dolaze u fokus strategije (npr. Strategija prevencije i razotkrivanja korupcije), Strategija digitalizacije pravosuđa, sažeci projekata itd. Osim navedenih ne smiju se zanemariti one aktivnosti koje se odnose na poticanje jačanja povjerenja u sustav a to se postiže kroz javnu raspravu, konstruktivan dijalog stručnjaka i svih ključnih dionika te pozitivno javno debatiranje o potrebnim reformskim mjerama.

Na kraju našeg rada na svim spomenutim inicijativama, Pokret ostanka u stupu Pravedna Hrvatska nudit će sveobuhvatne prijedloge zakona, pravilnika, strategija, sažetaka projekata. Odvažno tvrdimo da bi ovo bila prva prava Reforma pravosuđa. Ovakav cjelovit pristup do sada nije proveden u niti jednoj dosadašnjoj reformi.