ZAKON O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU

Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću prati strukturu Zakona o Državnom sudbenom vijeću (ZDSV). Kao i ZDSV i ovaj zakon uređuje pitanje sastava vijeća, imenovanje i razrješenje državnih odvjetnika i njihovih zamjenika,  ocjenjivanje i kodeks ponašanja te druga organizacijska područja.

Važeći Zakon o Državnom odvjetništvu koji sadrži i odredbe o Državnoodvjetničkom vijeću donesen je 2009. („Narodne novine“, broj 76/09) te je nakon toga u 2009., 2010., 2011., 2013. i 2015. mijenjan ukupno pet puta.

  • Glavni ciljevi donošenja ovog prijedloga Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću su izdvajanje odredbi o Državnoodvjetničkom vijeću iz Zakona o državnom odvjetništvu u poseban zakon, povećanje učinkovitosti i transparentnosti u radu Vijeća te ubrzanje i objektivizacija postupaka imenovanja državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika. Predmet ovog Prijedlog zakona o Državnoodvjetničkom vijeću je određivanje djelokruga i načina rada Državnoodvjetničkog vijeća, propisivanje uvjeta i postupka za izbor predsjednika i članova Vijeća te uvjeta i postupaka za imenovanje, napredovanje, premještaj i razrješenje državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, utvrđivanje stegovne odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, kao i druga pitanja vezana za rad Vijeća.

  • Izmijenili smo odredbe o sastavu članova Vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika (sedam članova) u cilju osiguranja kvalitete rada DSVa, Također dodana je i ovlast Vijeću za odlučivanje o davanju odobrenja zamjenicima državnih odvjetnika da uz državnoodvjetničku dužnost obavljaju druge poslove i službe.

  • Što se tiče transparentnosti predlažemo da se intervjui u postupku imenovanja državnih odvjetnika audio-video prenose, po uzoru na naš prijedlog i u ZDSVu. Također, u ovom nacrtu uveli smo novi sustav ocjenjivanja rada državnih odvjetnika. Prije svega to je postupak koji se treba obavljati kontinuirano i ujednačeno za sve DO. Ovaj sustav treba biti povezan s postupkom napredovanja i plaća. Imamo prijedlog i u tom smislu, u Zakonu o plaćama ćemo se pozabaviti strukturom primanja i načina nagrađivanja najboljih državnih odvjetnika (i sudaca).